ΟΡΑΜΑ

Όραμα και προτεραιότητα μας είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Είτε αυτό είναι μία ανακαίνιση, ανέγερση ενός καινούριο σπιτιού ή το κτίσιμο ενός μεγάλου συμπλέγματος κατοικιών, στόχος μας είναι η παράδοση ενός ποιοτικού και οικονομικού έργου.

Ταυτόχρονα, με γνώμονα την συνεχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας δυναμικά μέσα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό στερέωμα όλων των κλάδων στους οποίους η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Η εταιρεία μας υιοθετώντας μία πιο φιλική προς το περιβάλλον πολιτική δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η Α.Παπανικολάου Λτδ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η δημιουργία και μη επεξεργασία ορισμένων αποβλήτων μπορεί να αποτελεί πηγή ρύπανσης, δεσμεύεται:

  • Να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να πετύχει το στόχο της. Π.χ. Σχεδιάζοντας και κτίζοντας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζομένους της, με τη παρακολούθηση εγκεκριμένων προγραμμάτων όπως: «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)»
  • Να μειώσει την ποσότητα και επικινδυνότητα των παραγόμενων αποβλήτων, μέσω της συνεργασίας με εγκεκριμένους προμηθευτές, εργοδηγούς που υιοθετούν τη ίδια πολιτική. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη τους.
  • Να προστατεύει τους εργαζομένους μέσα στο χώρο τον οποίο διεκπεραιώνει εργασίες, υιοθετώντας ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας από την έναρξη του έργου, «δημιουργία Σχεδίου Α&Υ στην εργασία».
  • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ακολουθεί.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η ασφάλεια των εμπλεκομένων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων με την εφαρμογή κάθε δυνατής διαδικασίας, μέτρου και τρόπου για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Κύριο μέλημα μας, είναι να ανανεώσουμε κοινότητες μέσω της δικής μας τεχνογνωσίας παρέχοντας υπηρεσίες ακόμη και μετά την αποπεράτωση του έργου για τη σωστή συντήρηση του κτιρίου. Παραμένοντας πιστοί στις αρχές μας, με στόχο τη ποιότητα, το επαγγελματισμό, τη καινοτομία αλλά και το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον έχουμε κτίσει μια σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών αλλά και των συνεργατών μας.

Contact form