ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η εταιρεία Α. Παπανικολάου Λτδ ιδρύθηκε το 1984 και έκτοτε δραστηριοποιείται στο τομέα των κατασκευών.  Η μακρόχρονη πείρα και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας αποτελούν τα κύρια συστατικά για την επιτυχία. Η Α. Παπανικολάου Λτδ εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα προς τους πελάτες της δίνοντας πάντα έμφαση στη λεπτομέρεια, στη σωστή λειτουργία κάθε κτιρίου διενεργώντας αυστηρό έλεγχο με τη βοήθεια των τελευταίων τεχνολογικών μεθόδων κατασκευής σε κάθε στάδιο του έργου. Αυτά αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά αλλά και εγγύηση για την ποιότητα της δουλειάς μας την οποία φροντίζουμε να εκπληρώνουμε με συνέπεια.

Η εταιρεία μας κατέχει άδεια εργολήπτη Β’ τάξης σύμφωνα με το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και δύναται να προσφοροδοτεί και να διεκπεραιώνει εργασίες σε ένα ευρύ φάσμα.

Προτεραιότητα μας να κτίζουμε σχέσεις αξιοπιστίας που διέπουν όχι μόνο τα έργα που αναλαμβάνουμε αλλά και τις σχέσεις με τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες αλλά και το προσωπικό μας.

Contact form